-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2015

A. Tuyển sinh đại học:

1. Chương trình do ĐHQGHN cấp bằng:

- Điều kiện đăng ký  xét tuyển: xét tuyển dựa trên bài thi đánh giá năng lực và kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Xét tuyển đợt 1: đối với tất cả các thí sinh tham dự kì thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức và có điểm bài thi tối thiểu đạt 70/140 điểm.
Xét tuyển đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu):
+ Đối với tất cả các thí sinh tham dự kì thi ĐGNL và có điểm bài thi tối thiểu đạt 70/140 điểm.
+ Đối với các thí sinh không tham dự kì thi ĐGNL, có thể sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia theo các tổ hợp các môn Toán, Lí, Hóa (khối A); Toán, Lí, Tiếng Anh (khối A1) và Toán, Văn, Ngoại ngữ (khối D). Điểm xét tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD & ĐT quy định đối với từng khối tương ứng + 3 điểm.
 

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:
+ Sau khi nhập học, để vào học các học phần thuộc khối kiến thức ngành, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh đạt IELTS 5.5, hoặc Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương; trình độ tiếng Nga đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.

- Thí sinh đã trúng tuyển và nhập học nhưng chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được đăng kí học chương trình ngoại ngữ bổ sung và các học phần bằng tiếng Việt ở năm thứ nhất của chương trình đào tạo.

(Ghi chú: Tất cả các thí sinh đăng ký xét tuyển theo bài thi ĐGNL chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo)

Thời hạn nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ 08/06/2015 đến 25/06/2015
- Đợt 2: Từ 10/08/2015 đến 25/08/2015
- Thời gian nhận hồ sơ bổ sung: Từ 01/9/2015 tới 10/10/2015.

2. Chương trình do các trường đại học đối tác nước ngoài cấp bằng:

- Điều kiện xét tuyển: xét tuyển dựa trên kết quả bậc THPT

+ Tốt nghiệp THPT.

+ Tổng điểm 03 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ lớp 12 đạt từ 17 điểm trở lên, không có điểm liệt đối với các môn này, hạnh kiểm khá trở lên. 

+ Vượt qua bài kiểm tra phỏng vấn do trường đại học đối tác và Khoa Quốc tế tổ chức (có thể được miễn phỏng vấn đối với các thí sinh đạt đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức trong vòng hai năm); và đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm.

 
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:

+ Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 5.5, hoặc Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương.

+ Các thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được xét vào học chương trình ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế để đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định trước khi được vào học chương trình chính khóa).

Thời hạn nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ 20/7/2015 đến 05/08/2015
- Đợt 2: Từ 10/08/2015 đến 25/08/2015
- Thời gian nhận hồ sơ bổ sung: Từ 01/9/2015 tới 10/10/2015.

B. Tuyển sinh sau đại học:

1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (EMBA), liên kết với Trường ĐH Lunghwa, Đài Loan

1.1. Thông tin về chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Thời gian đào tạo: 24 tháng (học ngoài giờ hành chính và cuối tuần)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế

Văn bằng: Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Trường ĐH Lunghwa, Đài Loan, cấp

1.2. Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được miễn yêu cầu này);
- Đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây về trình độ ngoại ngữ:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (còn trong thời hạn có giá trị) do 05 cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở Đại học Quốc gia Hà Nội  (ĐHQGHN) (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội);
+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn trong thời hạn có giá trị) đạt tối thiểu trình độ IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 600; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;
+ Có bằng đại học với chuyên ngành tiếng Anh;
+ Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh.

1.3.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn

1.4. Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 15/10/2015

1.5. Lịch phỏng vấn: 19/10/2015

1.6. Nhập học: 23/10/2015

2. Quản lí thông tin (MIM), liên kết với Trường ĐH Lunghwa, Đài Loan

2.1. Thông tin về chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo: Quản lí thông tin

Thời gian đào tạo: 24 tháng (học ngoài giờ hành chính và cuối tuần)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế

Văn bằng: Bằng Thạc sĩ Quản lí thông tin do Trường ĐH Lunghwa, Đài Loan, cấp

2.2. Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được miễn yêu cầu này);
- Đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây về trình độ ngoại ngữ:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (còn trong thời hạn có giá trị) do 05 cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở Đại học Quốc gia Hà Nội  (ĐHQGHN) (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội);
+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn trong thời hạn có giá trị) đạt tối thiểu trình độ IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 600; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;
+ Có bằng đại học với chuyên ngành tiếng Anh;
+ Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh.

2.3.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn

2.4. Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 3/10/2015

2.5. Lịch phỏng vấn: 10/10/2015

2.6. Nhập học: 17/10/2015

 2. Quản trị kinh doanh. liên kết với Trường ĐH HELP, Malaysia

2.1. Thông tin về chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Thời gian đào tạo: 20 tháng (học ngoài giờ hành chính và cuối tuần)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế

Văn bằng: Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Trường ĐH HELP, Malaysia, cấp

2.2. Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được miễn yêu cầu này);
- Đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây về trình độ ngoại ngữ:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (còn trong thời hạn có giá trị) do 05 cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở Đại học Quốc gia Hà Nội  (ĐHQGHN) (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội);
+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn trong thời hạn có giá trị) đạt tối thiểu trình độ IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 600; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;
+ Có bằng đại học với chuyên ngành tiếng Anh;
+ Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh.

2.3.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn

2.4. Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 15/02/2016

2.5. Lịch phỏng vấn: 20/02/2016

2.6. Nhập học: 27/02/2016

 

 

 

 

 

Copyrights(c):Khoa Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội; Cơ sở 1: Nhà G7 và G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở 2: Nhà C, nhà 21 tầng và nhà
E, làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Điện thoại tổng đài: 04.35575992.

14/10/2015 -  Số lượng truy cập: